Vodní elektrárna ve Štětí podporuje charitu

Malá vodní elektrárna na Labi ve Štětí je svým způsobem výjimečná. Vodní tok Labe jako obnovitelný zdroj energie zde totiž současně slouží i jako „obnovitelný“ finanční zdroj pro charitativní účely. Letos v únoru dokončený projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání měl přitom několikrát „na kahánku“.

Stručný obsah článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 3/2015.

Využili jsme pozvání pražské centrály firmy Siemens k setkání s vedením Energeia, o. p. s., která za malou vodní elektrárnou ve Štětí stojí. Realizovala ji od původní myšlenky až po roztočení dvou Kaplanových turbín. Zakladateli společnosti (v září roku 2003) byli Jana Černocká a Marek Černocký, který nás s celým projektem také seznámil.

Impulzem k postavení vodního díla na Labi byla snaha skloubit etické sociální podnikání v oblasti obnovitelných zdrojů energie s nevýdělečnou charitativní činností. Výnosem z provozu malé vodní elektrárny ve Štětí chce totiž společnost Energeia zajistit ekonomickou soběstačnost stávajícím i plánovaným projektům v oblasti podpory rodin s nemocnými dětmi a dětské hospicové péče.  

Velká myšlenka však od začátku vyžadovala ještě větší odhodlání, odvahu a trpělivost jít po nesnadné cestě a přivést na ni sponzory a poskytovatele dotací. K výstavbě nové vodní elektrárny ve štětínském úseku Labe bylo třeba zajistit téměř miliardu korun.

Stavba by nemohla být zahájena a dostavěna, nebýt celé řady sponzorů a dárců, díky nimž bylo možné kvalitně zpracovat podrobnou projektovou dokumentaci, odkoupit potřebné pozemky a dospět až do předrealizačního stadia.

Peníze, které zůstanou po zaplacení úvěru a provozních nákladů, půjdou do Dětského hospicu v Malejovicích u Kutné Hory. Jeho provozovatel, Nadační fond Klíček, doufá, že tímto způsobem bude možné rozšířit služby hospice pro více dětí a rodin. Dalšími projekty podporovanými společností Energeia jsou podpůrné vzdělávací a publikační aktivity. „Podle odhadů by hospic mohl získat pro tyto účely osm miliónů korun ročně,“ vysvětlil filozofii společnosti Marek Černocký. Výraznou pomocí byla také dotace 100 milionů korun z prostředků Evropské unie.

Bezproblémový průchod elektřiny z turbín do rozvodné sítě zajišťují technologické prvky firmy Siemens. Firma dodala soustavu rozváděčů, rozvodny, kabeláž, transformátory a napojení na veřejnou rozvodnou síť. Celková koncepce je řešena pro plnou automatizaci umožňující bezobslužný provoz zajištěný pouze pochůzkovou službou v denní směně a dálkovým občasným dohledem. Pro řešení případných poruchových stavů se předpokládá pohotovostní režim obsluhujícího personálu.

Loni v červenci pak byla podepsána smlouva s E.ON Energie na výkup veškeré vyrobené elektřiny na dvacet let. Společnost vytvořila pro malou vodní elektrárnu speciální obchodní podmínky a stala se veřejným partnerem projektu. Výkupní cena elektrické energie z vodních elektráren uvedených do provozu v roce 2014 je 3230 Kč za jednu megawatthodinu.

Elektrárna je výjimečná i v tom, že byla postavena tzv. na klíč formou EPC kontraktu (Engineering Procurement Contract).

Předpokládá se, že MVE Štětí ročně vyrobí v průměru 30 GWh elektřiny. To stačí na zásobování domácností ve městě s 22 000 obyvateli, což představuje menší okresní město.*

Ing. Zdeněk Kulhánek

Obrázky:

Malá vodní elektrárna Štětí. Foto archiv/Energeia

Marek Černocký, ředitel obecně prospěšné společnosti Energeia. Foto autor

Podpalubí s technologickým zařízením. Foto autor

Parametry obou Kaplanových turbín. Foto autor

Rybí přechody vyhovují i lososovitým rybám. Foto autor

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *