Výběr stanoviště pro založení plantáže rychle rostoucích dřevin

Pokud zemědělci, majitelé, nájemci či jiní uživatelé zemědělské půdy uvažují o pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD) jako je vrba či topol pro energetické účely, prvotním krokem je pro ně výběr stanoviště. Na rozdíl od jednoletých plodin bude plantáž RRD ovlivňovat krajinu a ekonomiku zemědělského podniku po řadu let a musí se brát v potaz i počáteční náklady.

Životní cyklus RRD v evropských podmínkách je kolem 20 až 30 let. Výběr vhodného stanoviště je proto zásadním krokem, jelikož má do budoucna velký ekonomický vliv a je téměř nemožné napravit dřívější mylné rozhodnutí. Systém produkce biomasy z vrb a topolů by měl být realizován za účelem dosažení maximální produkce biomasy za současného udržení dobrého stavu půd a zajištění koloběhu živin.

 

Při výběru stanoviště se vyhodnocují tyto faktory:

– půdní úrodnost

– klimatické podmínky

– dostupnost vody

– podzemní vody

– nevhodnost rašelinných půd

– topografické a geografické hledisko

– divoká zvěř

– infrastruktura a dostupnost pro vozidla

– vzdálenost od spotřebitele

– velikost plantáže

 

Celý článek je otištěn v čísle 4/09 časopisu Energie 21.

Autor: Ing. Vladimír Stupavský, CZ Biom – České sdružení pro biomasu

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *