Výkyvy cen mléka uspíšily výstavbu bioplynové stanice

Zájemce o problematiku bioplynových stanic především z řad zemědělců pozval investor – Kladrubská, a. s., společně s hlavním dodavatelem technologie, firmou MT Energie Česká republika, s. r. o., na prohlídku nové BPS.

Do zemědělského areálu v obci Kladruby u Rokycan v Plzeňském kraji se sjela koncem loňského roku zhruba stovka lidí lačnících poznat „jak to dělají u sousedů“ nebo těch, kdož o výstavbě bioplynových stanic teprve uvažují.

 

Tři okruhy problémů

„V současné době máme 110 zaměstnanců. Hospodaříme na 4800 hektarech zemědělské půdy, z toho je 4100 ha orné, zbytek tvoří louky a pastviny. Kolem 2000 ha je vyhrazeno pro obiloviny, na 1400 ha pěstujeme pícniny s rozhodujícím podílem kukuřice, která zaujímá 940 ha, následuje vojtěška a jarní směsky, 550 ha zabírá řepka, pěstujeme také v omezené míře čirok a hořčici. Chov prasat a výkrm skotu jsme z ekonomických důvodů zrušili a dnes se specializujeme pouze na výrobu mléka. Dovolím si tvrdit, že naše tisícovka krav mateřské populace je v první dvacítce největších stád holštýnského skotu v České republice. Průměrná užitkovost ze tří stájí činila v posledním roce 8555 litrů mléka s rozmezím od 8300 do 9937 litrů,“ těmito informacemi přivítal hosty ředitel a. s. Kladrubská Ing. František Klíma.

Společnost řešila podle Ing. Klímy v souvislosti s výstavbou BPS tři okruhy problémů. Prvním byl vývoj myšlenek, následovala cesta ke stavebnímu povolení a tím posledním byl výběr dodavatelů. Ředitel Kladrubské a. s. pokračoval: „Přiznávám, že s výstavbou stanice jsme váhali, protože jsem chtěl prioritně stavět stáje pro skot a ne zabývat se výrobou elektrické energie. Čas ale ukázal, že jsem se poněkud mýlil a po vzestupu cen mléka v letech 2007 a 2008 přišel jejich pád. O rok později jsme dospěli k názoru, že výkyvy cen této pro nás rozhodující komodity jsou natolik velké, že mohou ohrozit existenci podniku a v srpnu 2009 jsme definitivně rozhodli o výstavbě bioplynové stanice.“

 

Roste podíl odpadů

Jednoduché nebylo získat stavební povolení. Zabrat dal již výběr lokality. Na prvních dvou místech zemědělci především kvůli nepochopení obecního a městského úřadu se svým záměrem neuspěli. Po půl roce od srpnového rozhodnutí se podařilo prosadit výstavbu BPS v třetí lokalitě, v Kladrubech. Na cestě ke stavebnímu povolení, které získali zemědělci „až“ v červnu 2011, absolvovali obvyklý maratón, kdy kromě zákonných záležitostí museli splnit i nadstandardní podmínky jednoho občanského sdružení.

Následoval poměrně složitý výběr dodavatele. Kladrubská a. s. oslovila tři dodavatele a po mnoha jednáních si její zástupci plácli v září 2011 s firmou MT Energie Česká republika. „Do dispozičního řešení stanice jsme si moc mluvit nedali a již zpočátku dodavateli řekli, jak to bude podle nás – zemědělců. Máme tady nadstandardní zásobníky na plyn, které ho pojmou necelých 6000 m3, což vystačí asi na deset hodin práce motoru. Dávkovač na pevné substráty jsme nechali zapustit pod úroveň terénu, aby do něj obsluha nakladače dobře viděla. Pevné substráty navážíme čelním nakladačem s objemem lžíce 11 m3. Výkon bioplynové stanice je 999 kW. V ideálním případě činí denní dávka 36 tun siláže, 36 t kejdy a 6 t senáže, dnešní skutečnost je 52 t siláže a 30 tun kejdy. Protože jsme výkonově již na 100 %, snížíme dávku kukuřice a budeme více využívat odpadní suroviny a kejdu,“ doplnil Ing. Klíma. Dodejme, že teplo z BPS bude po dohodě s obecním úřadem využíváno k vytápění celé obce, tedy rodinných domků a budov v majetku obce Kladruby.

 

Komplexní služby v oboru

Za dobrou spolupráci a konstruktivní připomínky poděkoval investorovi jednatel MT Energie Česká republika Thomas Mauersberger. Dodal, že kromě dispozice nádrží na digestát, které se nalézají poměrně daleko od fermentorů, je vybavení stanice zcela standardní. Jde o dvoustupňovou fermentaci s jedním dávkovačem vstupní suroviny a dvěma koncovými sklady digestátu. Kogenerační jednotka je vybavena motorem Jenbacher. Jednatel MT Energie ČR vyzvedl poměrně vysoký podíl kejdy ve vstupní surovině.

„Řadíme se k předním evropským dodavatelům zařízení na výrobu bioplynu, který má široké možnosti využití. Kromě okamžité výroby elektřiny a tepla přímo ve stanici je ho možné zušlechťovat na biometan popřípadě na bioplyn o jakosti zemního plynu a poté ho dodávat do distribuční sítě jako palivo. Naše služby jsou velmi široké a zahrnují vývoj projektu, jeho realizaci a poprodejní servis včetně poradenství,“ přiblížil činnost firmy Thomas Mauersberger.

Za společností MT Energie stojí více než 580 BPS o celkovém instalovaném výkonu 373 MW, které jsou rozesety prakticky po celé Evropě. Firma je dlouhodobě i spolehlivým servisním partnerem. Její technologické a biologické služby využívají provozovatelé z více než 900 BPS. Tuzemská pobočka MT-Energie se sídlem v Benešově a deseti zaměstnanci postavila v České republice dosud tucet stanic; stejně tolik jich zrealizovala na Slovensku. „Před nikým nic neschováváme, a tak zájemce o výrobu bioplynu rádi přivítáme na kterékoliv z našich stanic a probereme třeba možnosti zavedení této efektivní a moderní technologie s efektivním zhodnocením odpadů přímo v jejich podmínkách,“ uzavřel Thomas Mauersberger.

 

Jan Kroupa

 

Obrázek:

Určitou zvláštností BPS Kladruby je dávkovač pevných substrátů zapuštěný do terénu

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 1/2013 časopisu Energie 21.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *