11.03.2022 | 02:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výroba biometánu aj na Slovensku

Slovenské plynárenstvo sa začalo ozelenievať. Aspoň tak hodnotí Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) fakt, že spoločnosť PM, s. r. o. začala vyrábať pri Jelšave  80–85 MWh biometánu denne. Bioplynová stanica Jelšava tiež bude ako prvá vtláčať biometán do distribúcie.

„Základnou surovinou, ktorú používame pri výrobe bioplynu, je kurací a kravský hnoj a rôzne biologicky rozložiteľné odpady. Toto všetko sa používa na výrobu bioplynu, ktorý sa následne spracuje na biometán,“ informoval konateľ spoločnosti PM Martin Pribola.

Ide o plyn, ktorý má rovnaké vlastnosti ako zemný plyn, to znamená, že je možné jeho bezproblémové vtlačenie do plynovodnej sústavy a dodanie koncovým užívateľom. „Biometán je uhlíkovo neutrálny a pri jeho spaľovaní nevznikajú ani tuhé znečisťujúce látky, preto je vo forme bioCNG a bioLNG mimoriadne vhodnou voľbou na dekarbonizáciu dopravy,“ myslí si výkonný riaditeľ SPNZ Richard Kvasňovský. Bioplynová stanica Jelšava tiež ako prvá na Slovensku začne biometán vtláčať do distribúcie (prebieha kolaudačné konanie).

Na Slovensku je v súčasnosti v prevádzke približne stovka bioplynových staníc. Prevádzkovatelia sa zamýšľajú nad budúcnosťou, pretože platné podporné mechanizmy sa im skončia od roku 2025. Výroba biometánu, ktorý by sa vtláčal do plynovodnej siete, je pri súčasných kritériách reálna pre približne tretinu z nich. „Ďalšie by sa mohli zamerať na produkciu alternatívnych palív pre dopravu. Dôležité je nastavenie podporných mechanizmov na ich transformáciu,“ upozornila predsedníčka Slovenskej bioplynovej asociácie Patrícia Gašparcová.

Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje dotačné výzvy na budovanie nových kapacít na výrobu bioplynu a biometánu a na úpravu existujúcich bioplyniek na výrobu biometánu.

Ďalšou dôležitou úlohou bude podľa SPNZ nastavenie zmysluplnej prevádzkovej podpory pre spotrebiteľov biometánu, aby ho výrobcovia nepredávali do zahraničia, ale využil sa u nás. Predpokladom je tiež podľa plynárov vytvorenie registra záruk pôvodu obnoviteľných plynov, ktorý pripravuje spoločnosť SPP-distribúcia.

„Najväčšou pridanou hodnotou tohto registra je spojenie všetkých účastníkov trhu, ktorí môžu biometán predávať alebo nakupovať cez záruky pôvodu. Záruka pôvodu sa vydá na každú megawatthodinu plynu vtlačeného do distribučnej siete a následne sa môže biometán zobchodovať, spotrebovať alebo previesť do zahraničia,“ vysvetlil vedúci rozvoja sieťového obchodu v SPP-distribúcia Jerguš Vopálenský.

Podľa Kvasňovského, Slovensko má potenciál vyprodukovať 400 až 500 miliónov kubíkov biometánu ročne, čo je 10 % súčasnej spotreby zemného plynu. „Pokiaľ by ho nahradil biometán, zvýši sa aj energetická bezpečnosť Slovenska, tým, že nemusíme dovážať toľko zemného plynu a biometán si dokážeme lokálne vyrobiť. Diverzifikácia dodávateľských zdrojov a čo najväčšia domáca produkcia obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov sú ďalšími úlohami, ktoré musíme v Európe splniť,“ konštatoval Richard Kvasňovský.*

(Zdroj: SITA)

Foto archiv/Energie-portal.sk

default

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down