02.11.2015 | 04:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výroba bioplynu je náročná na logistiku

Provoz bioplynové stanice je spojen s vysokými nároky na logistiku vstupních surovin a na dopravu a aplikaci digestátu. V závislosti na objemu hmot a dopravních vzdálenostech je pro tyto činnosti třeba zvolit vhodné strojové vybavení a skladování, a to s co nejnižšími náklady a s rezervou ve výkonnosti.

Zkrácená verze článku. Celý článek vyšel v časopise Energie 21 č. 5/2015.

Bioplynové stanice s výkonem kolem 600 kW běžně zpracují až 50 t vstupních surovin denně. Zemědělské podniky proto musejí provést změny v organizaci výroby a svozu tak, aby bylo možné dostatečné množství surovin vyrobit a uskladnit. Výpadky v objemu či snížení kvality vedou k poklesu výkonu stanice.

Obvyklými surovinami jsou kukuřičná siláž, travní senáže, ozimé žito sklizené na GPS, cukrovarnické řízky, hnůj a kejda. Potřeba konzervované píce běžně dosahuje až tisíců tun každým rokem. Vznikající digestát se využívá ke hnojení orné půdy nebo travních porostů.

Skladovací prostory pro pevné substráty (siláže, senáže) jsou obvykle v těsné blízkosti fermentorů. Výjimkou je tekutá kejda, která se průběžně dováží z míst ustájení zvířat. Součástí vybavení stanice tak může být i přípravná jímka. Tekutý digestát je uskladněn v kruhové nádrži, zpevněná plocha slouží k uskladnění separované pevné části digestátu (fugátu). Sklizeň plodin z pole je dnes organizována tak, aby se sklízecí stroje prakticky nezastavily. Proto musí být zajištěn plynulý dovoz sklizené hmoty do místa uskladnění (silážního žlabu nebo sila), kde musí být technika s dostatečným výkonem k rozhrnování a dusání hmoty. Pro nakládku surovin do vstupního zařízení BPS slouží manipulátory a nakladače.

Samosběrací návěsy

Oblíbenou skupinou strojů pro sklizeň pícnin jsou samosběrací senážní návěsy, případně návěsy kombinované, tažené traktorem. Tyto stroje slouží jednak jako sklizňové, mohou tedy hmotu určenou pro senážování sbírat z řádku a svým řezacím ústrojím zkracovat na požadovanou délku, a zároveň i jako dopravní prostředek, který svůj náklad dopraví až do místa uložení.

Samosběrací senážní návěsy lze využívat k odvozu hmoty od řezaček po demontáži stropních profilů, zatímco kombinované návěsy mohou být díky své otevřené konstrukci stropu nasazeny pod řezačkou rychle a operativně. Postačuje pouze provést zakrytí plnicího kanálu před vnikáním nečistot. Objemy těchto návěsů dosahují až 100 krychlových metrů hmoty při středním stlačení.

Nákladní automobily

Pro dopravu po poli se využijí traktorové velkoobjemové návěsy se sklopným vyprazdňováním, s podlahovým dopravníkem nebo s výtlačným štítem, případně s překládacím šnekovým dopravníkem. Pro získání přehledu o množství sklízené hmoty může být vybaven vážícím systémem (ISO-Bus). Návěs lze jako univerzální transportní prostředek využívat celoročně.

Při dopravě na vzdálenost nad 10 km přestává být nasazení traktorů rentabilní a vyplatí se použít nákladní automobily buď v podobě tahačů sedlových návěsů, anebo vybavené nástavbou. Za vhodných podmínek mohou nákladní automobily pojíždět i po poli spolu se sklízecí řezačkou. Pokud ale má půda nadměrnou vlhkost, je vhodné oddělit dopravu po poli od dopravy po silnici.

Kolové traktory

Pro rozhrnování a zároveň i dusání se využívají kolové traktory vyšší výkonové třídy. S maximálním výkonem 301 kW/410 k, dotížením na celkovou hmotnost 18 tun a pneumatikami se šířkou 900 mm na zadní a 710 mm na přední nápravě jsou pro tuto činnost dobře připraveny.  Někdy pracují v tlačném nasazení a zařízení pro rozhrnování řezanky je neseno zadním tříbodovým závěsem. V obou variantách je kromě hmotnosti u traktoru důležitá také úroveň tlačné síly.

Teleskopické manipulátory

Konzervovaná píce je skladována v silážních žlabech. Pro její dopravu do dávkovače se často využívají teleskopické manipulátory. Výhodou teleskopických manipulátorů je větší výškový dosah, s nímž lze snadno plnit i vysoké dávkovače či vybírat hmotu na silech s velkou výškou. Zároveň jsou oblíbené díky své stabilitě, která je na vyšší úrovni, než u nakladačů s řízením pomocí středového kloubu. 

Teleskopické manipulátory jsou nabízeny v nejrůznějších velikostech, kompaktní modely již s výkonem motoru 20 kW. Na velkých zemědělských podnicích nebo i větších rodinných farmách se uplatňují i velké typy s motory o výkonu 115 kW/156 k, hydrogenerátorem o průtoku 187 l při tlaku 260 bar a maximální výškou zdvihu téměř devíti metrů.

Kolové nakladače

Další variantou jsou čelní kolové nakladače. Kompaktní nakladače mohou kromě plnění dávkovače provádět například ještě vyhrnování hnoje ze stájí, protože mají pro tuto práci příhodné celkové rozměry včetně nízké průjezdní výšky. Zároveň poskytují dostatečnou tlačnou sílu. S vhodným adaptérem také provádí manipulaci s balíky.

Při plnění dávkovače BPS (ale nejen tam) je výhodou vysokovýklopné provedení lopaty. Výsypná výška velkých typů nakladačů dosahuje až pšt metrů. Dobře se uplatní i při rozhrnování a dusání siláže ve žlabu. Pro odřezávání siláže není třeba upínat speciální adaptér – řešením je kombinace vysokovýklopné lopaty a odřezávače.

Aplikace digestátu

Digestát se využívá jako organické hnojivo na orné půdě i na loukách nejčastěji v dávce 10–30 tun na hektar. Hlavním aplikačním prostředkem jsou traktorové cisterny na tandemovém nebo třínápravovém podvozku. Na skladovací jímku digestátu bioplynové stanice je napojeno výdejní místo, kde dochází k plnění cisteren vývěvou nebo čerpadlem v různém provedení.

Samojízdné aplikátory mohou fungovat buď v podobě nástavby na univerzálním nosiči, nebo speciálně konstruované pro tuto činnost. Důležité je, aby se hnojivo dostalo ke kořenům rostlin, což zabezpečí například dvoukotoučové nebo botkové aplikátory.

Pokud aplikační stroje pracují jen na poli, hnojivo je dováženo přívozními cisternami. Variantou je polní kontejner, díky kterému může transport digestátu a jeho aplikace fungovat nezávisle na sobě.

Pavel Grozman (Zdroj: Týdeník Zemědělec)

Obrázky:

Předností traktorových senážních návěsů při sklizni pícnin je operativnost a nenáročná organizaci práce

Výhodou nástavby na nákladním automobilu je, že hmotnost nákladu je přenášena na hnané nápravy což zlepšuje trakční schopnosti povozku

Teleskopický manipulátor může s plným výkonem pracovat i ve velké výšce

Čelní kolové nakladače zajišťují plynulost práce na silážních žlabech i při velkých objemech sklízené píce

Samojízdné aplikátory digestátu mohou využít všechny výhody moderních technologií

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down