Výroba elektřiny na střechách dostala šanci

Zavedení podpory v programu Nová zelená úsporám i pro solární elektrárny na domech je klíčový impuls pro šetrnou energetiku. Příležitost pro rozvoj solární energetiky dává také aktualizovaný Národní akční plán pro obnovitelné zdroje (NAP OZE). Výroba elektřiny na střechách domů tak dostala novou šanci.

Výhledové možnosti výroby elektřiny pomocí fotovoltaických panelů na střechách domů pak zmapovala studie, kterou pro Českou fotovoltaickou průmyslovou asociaci (CZEPHO) zpracovala konzultační společnosti ENACO, s. r. o.

Studie propočítala, že technický potenciál výroby elektřiny pomocí fotovoltaiky na střechách domů v ČR dosahuje až 7,4 TWh ročně (k roku 2045). Ročně by tedy v následujících 30letech mohlo přibývat asi až 236 MW instalovaného výkonu střešních fotovoltaických modulů. Solární elektřinou pak bude možné pokrýt více než polovinu spotřeby domácností. Studie vyhodnocuje kalkulaci pro typizovanou instalaci o výkonu 4,5 kW.

Pro realizaci plného technického potenciálu střešních fotovoltaických elektráren by pak bylo nezbytné zavedení investičních dotací ve výši zhruba 33 tis. Kč/kWp (tedy asi 70 % investičních nákladů).

Studie doporučuje cílit podporu na menší systémy s optimalizovaným výkonem v rozmezí 2,5–3,5 kW. Další vhodnou variantou podpory je investiční podpora instalací fotovoltaických elektráren v kombinaci s akumulací v bateriích.

Studie ENACO kalkuluje, že okamžité daňové přínosy pro stát v odhadované výši zhruba 500 milionů korun na vybraném DPH a 64 milionů korun na dani z příjmů právnických osob. Vedle toho by také mělo vzniknout 750–1000 pracovních míst. Sekundární benefity pro stát pak mají podobu příjmů z daně z příjmů fyzických osob a nevyplacených sociální dávky či podpor v nezaměstnanosti.

Stručný obsah článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 6/2015.

Autor: Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *