23.12.2019 | 02:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Využitie kolektorov je univerzálne

Čo majú spoločného spracovanie železného šrotu v ŽP EKO Qelet, Hliník nad Hronom, hypermarketov Tesco a mliekáreň Lovčice? Všade tam ohrievajú vodu ploché slnečné kolektory z produkcie Thermo|Solar Žiar, s. r. o. Informuje o tom riaditeľ firmy Alfréd Gottas.

Výtah z článku, který vyšel v časopisu Energie 21 č. 6/2019.
,,Využitie kolektorov má obrovský potenciál. Predovšetkým v oblasti teplôt do 200 °C je možné v súčasnosti zmysluplne využiť kolektory v takmer každej priemyselnej oblasti, minimálne na ohrev vody pre sociálne účely, ale predovšetkým pre účely technologické. Okrem priemyslu sa slnečné kolektory používajú na ohrev vody v nemocniciach, školách, úradoch, šatniach, ale aj v poľnohospodárstve a potravinárstve, napr. v mäsokombinátoch a mliekarňach,“ vymenúva možnosti A. Gottas, riaditeľ Thermo|Solar Žiar, s. r. o.
Či už ide o spracovanie mäsa, mlieka alebo rôznych rastlinných produktov, všetky tieto technológie majú veľkú spotrebu teplej vody. Mnohé prevádzky najčastejšie na jej ohrev využívajú elektrickú energiu. Preto prevádzkové náklady na energie tvoria značnú časť výrobných nákladov. Jednou z ciest, ako efektívne znížiť tieto náklady je využitie slnečnej energie.
,,Praktické príklady z minulosti i dnešnej doby ukazujú, že s ekonomicky prijateľnými nákladmi sa dá ročne ušetriť až polovica energie na ohrev teplej vody. V závislosti od veľkosti výrobne ide o desiatky až stovky tisíc kWh ročne. Doba návratnosti investície tak môže predstavovať aj veľmi prijateľných peť rokov. Príkladom efektívneho solárneho systému na takomto type budovy je solárny systém na mliekarni v obci Lovčica - Trubín,“ dokladá A. Gottas.
Obce a mestá sú jedným z ideálnych subjektov pre väčšie realizácie OZE a v rámci nich pre inštalácie slnečných kolektorov. Takmer každá obec môže využiť ohrev vody pre jej využitie v školách, škôlkach, zdravotných strediskách, obecných podnikoch, obecných kúpaliskách, v telocvičniach a športových zariadeniach, obytných domoch a pod.
Slovenský výrobca je zároveň spoločnosťou s najväčším počtom inštalovaných solárnych systémov v rámci dotačného projektu „Zelená domácnostiam I, II“. V súčasnosti rozvíja informačné aktivity vo svojom regióne. Národný projekt Zelená domácnostiam II na inštaláciu zariadení na využívanie OZE prináša zmenu niektorých podmienok na získanie poukážok. Zlepšili sa podmienky na ich získanie pre bytové domy.
Podľa údajov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) v bytových domoch sa príspevok na 1 kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov pohybuje od 400 po 440 eur pri splnení jediného uprednostňujúceho kritéria týkajúceho sa dostupnosti centrálneho zásobovania teplom (CZT). Kritérium je splnené, ak je bytový dom umiestnený v oblasti, kde nie je vybudovaný systém CZT.
Doteraz zrealizované desiatky inštalácií pre bytové domy na Slovensku, spolu s tými v zahraničí potvrdzujú, že solárne systémy na bytových domoch sú pri správnom návrhu rentabilné aj bez podpory štátu. Návratnosť investície pri bytových domoch závisí od rôznych faktorov a spravidla sa pohybuje na úrovni asi 10 rokov. Pritom firma poskytuje najdlhšiu záruku na slovenskom trhu (12 rokov). Pri predpokladanej a praxou overenej životnosti kolektorov 30–40 rokov je to veľmi výhodná investícia.*
Red (Zdroj: Paper Life)
Obrázky:
Solárny kolektor na bytovom dome
Stavebná priemyslovka v Trenčíne
Inštalácia v kempe Lipno v Česku

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down