30.10.2021 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Využitie tepla a perspektíva biometanu

Na Slovensku je v súčasnosti v prevádzke 96 bioplynových stanic (BPS). Väčšina bola postavená ako súčasť poľnohospodárskych družstiev na spracovanie a zhodnotenie poľnohospodárskych materiálov. Všetky BPS získali od úradu pre reguláciu sieťových odvetví výkupnú cenu elektriky na 15 rokov a BPS postavené po roku 2011 majú povinnosť využitia 50 % tepla, inak stratia 30 % z uvedenej ceny. Predovšetkým za účelom komunikácie so štátnymi inštitúciami vznikla Slovenská bioplynová asociácia (SBA). Jedným z jej významných členov je BPS Hubice, s. r. o.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 5/2021.

Aktuálne politické dianie na Slovensku sa príliš nezameriava na výkup elektrickej energie vyrobenej z bioplynových stanic. Bioplynky preto hľadajú nové možnosti uplatnenia se na slovenskom energetickom trhu aj po skončení garantovanej výkupnej ceny za elektrickú energiu. Ako v Českej republike je aj na Slovensku perspektívna predovšetkým výroba biometánu a jeho využitie v doprave.

Jednou z možností je rozširovanie pôsobenia vykurovacích možností podnikania, ďalej čistenie bioplynu a transformácia na biometán, ktorý by bolo možné dodávať do existujúcich plynových rozvodov. V prípade nedostupnosti plynárenskej siete uvažujú bioplynky o výrobe bioCNG a bioLNG. Najväčší potenciál je využiteľnosť plynu v doprave. Momentálne na Slovensku nie je funkčná biometánová stanica. Najbližšie k transformácii bioplynovej stanice na biometánovú stanicu je BPS Jelšová, ktorá už od roku 2017 buduje takúto stanicu.

Z príchodom rôznych usmernení Európskej únie sa nám ponúka možnosť využívania, spracovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) a tým zníženie uhlíkovej stopy na Slovensku. Drvivá väčšina štátnej pomoci smeruje na spracovanie BRKO cez kompostárne, ktoré nevyužívajú energetický potenciál tohto materiálu a procesný bioplyn uniká do ovzdušia. Z týchto dôvodov vznikla za účelom komunikácie so štátnymi inštitúciami Slovenská bioplynová asociácia (SBA), ktorej členom je aktuálne 46 BPS a úlohou asociácie je komunikácia pri tvorbách legislatívnych zmien zameraných na bioplynové stanice. SBA sa usiluje o predstavenie problematiky bioplyniek SR jednotlivým rezortom zodpovedným za budúcnosť bioplynových staníc.

Jedným z členov SBA je aj BPS Hubice, s. r. o., skolaudovaná v roku 2012. Ide o dvojstupňovú stanicu s koncovým skladom digestátu. Vyrobený bioplyn sa spaľuje kogeneračnou jednotkou MWM s elektrickým výkonom 700 kW. BPS musí spĺňať využiteľnosť 50 % tepla. Teplo je využité v prevádzke fóliovníka, ktorý sa nachádza v areály bioplynovej stanice. Pestuje sa v ňom klasická paprika. Časť tepla je distribuovaná do administratívnej budovy družstva. V areáli sa tiež nachádza súkromná firma s chovom rýb (Sumček africký), ktorá je tiež odberateľom vyprodukovaného tepla z BPS.

Ako vstupná surovina sa v BPS Hubice zatial používa najmä kukuričná siláž. Prídavnými surovinami do procesu sú produkty z bioetanolovej výroby, ako sú napríklad kukuričné výpalky, kukuričný sirup, lecitín. Bioplynová stanica má povolenie z príslušného životného prostredia na spracovanie niektorých surovín kategorizovaných ako odpad, s kapacitou do 5000 t/rok. Preto sa do BPS dávkujú aj kaly z čistenia z chovu rýb ako aj obecná zeleň a tráva, ktoré sú kategorizované ako odpad.

Do budúcnosti by sme chceli vybudovať hygienizačnú linku ako aj drvičku prijatého biologicky rozložiteľného odpadu (BRO). Týmto by sme tiež vedeli využiť časť vyprodukovaného tepla z KGJ a ide aj o nové využitie vyprodukovaného bioplynu, či už transformáciou na biometánovú stanicu alebo vedlajšou výrobu bioCNG a bioLNG.*

RNDr. Patrícia Gašparcová, vedúca BPS Hubice, s. r. o., predsedníčka SBA

Obrázky:

BPS Hubice je členom Slovenskej bioplynovej asociácie. Foto archív/BPS Hubice

Teplo je využité aj v prevádzke fóliovníka v areály BPS. Foto archív/BPS Hubice

Čo raz častejšia je na Slovensku spolupráca BPS s plynármi. Foto SITA/Martin Havran

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

'
'

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down