06.11.2022 | 09:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výzva pro ochranu rozmanitosti

 Česká pobočka Greenpeace spustila kampaň Výzva pro přírodu za přijetí a dodržování celosvětových cílů ochrany biodiverzity do roku 2030. Ty se budou schvalovat v prosinci v kanadském Montrealu na 15. konferenci (COP 15) k Úmluvě o biologické rozmanitosti. Mezi hlavní cíle patří ochrana 30 % pevniny i souše, snížení znečištění, zastavení vymírání druhů, omezení spotřeby pesticidů a respektování práv domorodých obyvatel.

Lidé mohou kampaň podpořit podpisem petice na stránkách www.vyzvaproprirodu.cz. Součástí kampaně budou i aktivity v Česku. V minulých letech se tématu biodiverzity a ochrany přírody věnovala česká kancelář Greenpeace především v kampani za ochranu unikátních bukových lesů v Krušných horách, které stále nejsou chráněné, přestože jsou součástí evropský významné lokality v rámci sítě Natura 2000.

Úmluva o biologické rozmanitosti je nejvýznamnější mezinárodní mnohostranná dohoda zabývající se péčí o přírodní a krajinné dědictví. Jednou za dekádu se státníci téměř všech zemí světa v rámci konference smluvních stran dohadují na prioritních cílech pro ochranu biodiverzity na dalších deset let. Kvůli koronaviru mají nyní jednání dvouletý skluz. Cíle pro uplynulou dekádu dohodly vlády téměř 200 zemí v roce 2010 v Japonsku a známé jako „dvacet cílů z Aiči“. Země se zavázaly například ke zvětšení rozlohy přírodních rezervací z původních deseti procent rozlohy Země na sedmnáct. Stejně tak mělo dojít k rozšíření chráněných mořských oblastí z tehdejšího jednoho procenta na deset. K dosažení cílů přitom mělo dojít do konce roku 2020, tedy před dvěma lety. Žádný z 21 cílů nebyl dosud splněn.

Důležitou roli bude na konferenci hrát i Česko, díky předsednické roli v Evropské unii. Právě pod taktovkou Česka přijala EU pozici pro COP 15. Očekává se, že se na konferenci přijme tentokrát 21 cílů. Jejich návrh a konkrétní znění je stále předmětem řady rozporů, především mezi globálním severem a jihem například nad otázkami financování ochrany cenných ekosystémů s vysokou mírou biodiverzity. Očekává se ale, že by k jednoduššímu uzavření dohody mohla přispět změna hlavy státu v Brazílii, protože dosavadní prezident Jair Bolsonaro otevřeně vystupoval proti řadě biodiverzitních cílů, například i proti omezení spotřeby pesticidů.

- Jan Freidinger, koordinátor kampaně Výzva pro přírodu v Greenpeace ČR, říká: “Světové vlády selhávají v plnění cílů pro ochranu biodiverzity už druhou dekádu po sobě. Za posledních padesát let se počty volně žijících živočichů na planetě zmenšily o dvě třetiny. Každé dvě vteřiny je vykácen les o velikosti fotbalového hřiště. Každou minutu skončí v oceánech a řekách plastový odpad o objemu popelářského vozu. Každý den vyhynou desítky druhů. Důkazy o lidmi způsobené destrukci naší planety nebyly nikdy jasnější a přesvědčivější. Je čas přejít od rétorických cvičení ke skutečným činům.”

S tím souvisí zpráva, že aktivisté a aktivistky ze sedmi zemí Evropy včetně Česka zablokovali v německém přístavu Lübeck výkládku celulózy a papíru. Při protestu vyzývají k ochraně posledních evropských pralesů. Třiatřicet aktivistů a aktivistek, kteří se přihlásili jako dobrovolníci Greenpeace Německo, vyvěsilo na zádi kontejnerové lodi Thuleland obří transparent s nápisem "Evropští ministři, chraňte naše lesy". Zastavili tak vykládku papírových rolí.

Aktivisté a aktivistky Greenpeace vyzývají evropské ministry, aby se připojili k Evropskému parlamentu a podpořili nový zákon EU, který by vyžadoval, aby společnosti prodávající výrobky, jako je papír a lepenka, přesně věděly, odkud pochází dřevo, které bylo použito, a aby prokázaly, že ani v dodavatelském řetězci nedocházelo k ničení přírody. Zákon se týká i dalších komodit jako je sója, palmový olej, kakao, hovězí maso či káva.

Nákladní loď Thuleland pravidelně dodává papírové výrobky, které bývají spojeny s kácením ekologicky cenných lesů. To ukazuje na naléhavou potřebu přísných právních předpisů, které by zabránily prodeji výrobků spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů v Evropě i mimo ni na vnitřním trhu EU. Další kolo trialogu - tedy jednání o novém zákonu EU proti odlesňování mezi členskými státy EU, Evropským parlamentem a Evropskou komisí by se mělo uskutečnit 9. listopadu.

Evropský parlament požaduje důkladnější definice odlesňování a degradace lesů, které zajistí větší ochranu lesů před zemědělskou expanzí a destruktivními postupy těžby dřeva. Naopak některé členské státy se chtějí měkčí definice, ktere například omezí působnost zákona jen na malé procento evropských lesů.

- Jan Freidinger z Greenpeace Česká republika, který se účastnil protestu, říká: “Česko reprezentuje při jednáních s Evropským parlamentem a Komisí o výsledné podobě zákona proti odlesňování všechny členské státy. České předsednictví má tak jedinečnou šanci  zapsat se do historie ochrany přírody a pomoci zajistit, že se pralesy přestanou proměňovat  v role papíru, pastviny pro dobytek a plantáže sóji nebo palmy olejné.”  

(Zdroj: Greenpeace)

Foto archiv/Energie 21

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down