11.03.2023 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výzvy pro ministra: klima a biodiverzita

Zástupci několika ekologických organizací z asociace Zelený kruh představily hlavní úkoly, které bude muset zvládnout Petr Hladík, jmenovaný prezidentem Pavlem do funkce ministra životního prostředí. Základní výzvou pro nového ministra je rozhýbat v České republice ochranu klimatu a biodiverzity. Petr Hladík na to přitom má čas jen dva a půl roku do příštích sněmovních voleb.

Zástupci několika známých ekologických organizací, do značné míry zastupujících postoj i celé asociace Zelený kruh, k prioritám resortu pro toto volební období uvedli:

- Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká: „Nový ministr Hladík má před sebou velký úkol prosadit, aby nová energetická politika státu – na jejíž tvorbě se bude jeho úřad podílet – byla silně zaměřena na ochranu klimatu, odklon od uhlí do roku 2033 a celkovou modernizaci energetiky a zajištění energetických potřeb pro všechny. Jeho ministerstvo má dost peněz z EU či emisních povolenek na to, aby mohlo zajistit i nízkopříjmovým domácnostem snižování spotřeby energií, instalaci čistých obnovitelných zdrojů či zapojení do jejich sdílení. Resort musí také dotáhnou nápravy pochybení vzniklých za minulé vlády, například se to týká nezákonné výjimky z emisních limitů pro uhelné elektrárny.”

- Jaroslav Bican, koordinátor energetické kampaně Greenpeace ČR, říká: „Ministerstvo životního prostředí by se pod vedením Petra Hladíka mělo stát významným hráčem, který se v otázkách ochrany klimatu a životního prostředí nenechá přetlačit ostatními resorty. Především jde o pozici MŽP v oblasti energetiky. V letošním roce je to o to aktuálnější, že se připravují strategické dokumenty určující energetickou a klimatickou politiku státu pro následující roky a desetiletí. Ministerstvo životního prostředí by při jejich přípravě mělo hrát klíčovou roli a mělo by být zárukou toho, že cíle v ochraně klimatu budou co nejambicióznější a naplňování energetických potřeb nepůjde na úkor životního prostředí.”

- Barbora Urbanová z Centra pro dopravu a energetiku říká: „Česká republika má pro následující roky k dispozici bezprecedentní obnos peněz na zelenou transformaci. Ministr Hladík by měl zajistit, aby byly prostředky využity cíleně a efektivně. Opatření, která snižují emise skleníkových plynů, mají často celou řadu vedlejších pozitivních dopadů: zbavují nás závislosti na dovozu fosilních paliv, pomáhají řešit energetickou chudobu i zlepšují ovzduší ve městech. A právě na taková win-win řešení se potřebujeme soustředit především.”

- Eliška Vozníková, vedoucí programu Krajina Hnutí DUHA, říká: „Ministerstvo začalo splácet svůj dluh vůči ochraně přírody a krajiny a zlepšilo v tomto směru komunikaci s obcemi. Věřím, že osobní komunikace s lidmi na místě spolu se srozumitelnou komunikací navenek přispěje k pochopení důležitosti ochrany nových chráněných území, jako je Národní park Křivoklátsko či CHKO Soutok. Stejně tak je potřeba zajistit ochranu stávajících CHKO, ve kterých se objevují v důsledku likvidace kůrovcem napadených stromů velkoplošné holiny. Ty ale šíření kůrovce nezabrání, pouze oddálí přirozenou obnovu. Pro vyhlašování nových a ochranu stávajících chráněných území musí ministr Hladík zajistit rovnocenné postavení MŽP vůči Ministerstvu zemědělství, které mnohdy svými kroky k ochraně přírody a krajiny nepřispívá.”

- Jan Freidinger z Greenpeace dodává: „Ministr Hladík má před sebou jasný úkol. Zajistit, aby Česko splnilo to, k čemu se v ochraně biodiverzity již zavázalo na globální a evropské úrovni a k čemu se přihlásila i vláda ve svém programovém prohlášení. Chránit minimálně 30 % české přírody, z toho 10 % v nejpřísnějším režimu. Zajistit, aby ochrana biodiverzity byla prostoupena všemi politikami, včetně přesměrování dotací, které biodiverzitu ničí, do ochrany přírody. Kromě ochrany cenné přírody je klíčové obnovovat zničené ekosystémy, včetně přírodě blízké revitalizaci vodních toků a zajištění jejich prostupnosti. Proto je důležité, aby MŽP během přípravy evropské legislativy o obnově přírody nepřipustilo oslabení cílů a zasadilo se řádnou a včasnou implementaci.”

- Sarah Ožanová, vedoucí kampaně Nespaluj, recykluj! Z Arniky, říká: „V oblasti odpadů a nakládání s nimi by se MŽP mělo i nadále zaměřovat především na podporu recyklace a předcházení vzniku odpadů, zejména na úrovni obcí a měst Důležitá je také podpora poptávky po výrobcích z recyklovaných materiálů na trhu. Je tu vidět jistý posun, ale některé klíčové body stále čekají na dotažení. Především jde o zavedení zálohového systému na plastové nápojové obaly, které MŽP avizovalo na konci minulého roku. Pokud má jeho zavedení skutečně pomoci ve zvýšení míry recyklace a plnění recyklačních cílů, mělo by k zavedení dojít do konce roku 2025. Ministerstvo by mělo začít zohledňovat závazky plynoucí z evropské i české odpadové legislativy také v otázce povolování dalších zařízení pro spalování, respektive energetické využívání odpadů v ČR. Při současném tempu povolování a množství povolených zařízení totiž v budoucnu hrozí jejich nadměrná kapacita.“

- Lucie Hemrová ze Svobody zvířat říká: „Svoboda zvířat uvítala změnu zákona na ochranu zvířat proti týrání, která přišla se zásadní regulací množení a obchodování s vybranými druhy šelem. Momentálně vnímáme snahy tuto regulaci rozvolnit. Česká republika nesmí být opět proslulá jako stát, kde probíhají tygří jatka. Jsme rádi, že MŽP stojí na straně zvířat a aktuální podoby zákona. Doufáme však, že se bude aktivně snažit snahám o rozvolnění regulace zabránit a zaměří se na efektivní vymáhání daného zákona.“

- Petra Kolínská ze Zeleného kruhu: „Od nového ministra očekávám, že s nevládními organizacemi povede průběžný dialog a plně využije jejich expertní znalost. Veřejnost a neziskové organizace mají být plnohodnotnými partnery při tvorbě, implementaci i evaluaci environmentálních politik a legislativních nástrojů s nimi spojených.“*

(Zdroj Zelený kruh, www.zelenykruh.cz)

Foto archiv/MyJsmeBio.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down