Vzniká Aliance pro bezemisní budoucnost

Urychlení a usnadnění přechodu na nízkoemisní modely a technologie, aby české ekonomice a českým firmám nehrozila ztráta konkurenceschopnosti z důvodu jejich pomalé implementace. To je hlavní cíl Aliance pro bezemisní budoucnost (ApBB), která v listopadu odstartovala svoji činnost.

Posláním Aliance je vytvoření nejvýznamnějšího uskupení českých firem, které bude společně prosazovat přechod na klimaticky neutrální technologie a efektivně sdílet své know-how a nejlepší příklady z praxe. Hlavními partnery Aliance jsou společnosti ČEZ, Komerční banka, McKinsey, Moneta Money bank, Onsemi, Orlen Unipetrol, PWC a Wienerberger.

Mezi partnery patří České radiokomunikace, společnost Liberty, Škoda Auto a také Svaz měst a obcí. Dalšími členy jsou společnosti Arthur D. Little, Metalimex, Spolchemie, Sudop Group, Vodafone a Zásilkovna. Přidruženým členem je Svaz moderní energetiky.

Přinášíme stanoviska několika zástupců hlavních partnerů Aliance a postupně přineseme i vyjádření další členů a partnerů Aliance. Informace o Alianci jsou na webových stránkách www.bezemisni.cz.

Potřeba zrychlení dekarbonizace

„Je potřeba sjednotit přístup k měření uhlíkové stopy a zjistit aktuální potřeby pro zrychlení dekarbonizace. Bankovní sektor přitom hraje v podpoře udržitelnosti a dekarbonizace zásadní roli. Banky mají potenciál ovlivnit a řídit tok financí do projektů a iniciativ, které mají pozitivní dopad na životní prostředí a snižují emise skleníkových plynů. Aliance nabízí novou platformu, kde mohou finanční instituce úzce spolupracovat s průmyslovými partnery na financování nízkoemisních projektů a investic. Je klíčové, abychom spojili naše síly a vytyčili jasnou vizi a konkrétní kroky směrem k dosažení udržitelné budoucnosti,“ přibližuje roli bankovního sektoru generální ředitel Komerční banky a prezident ApBB Jan Juchelka.

Hledáme nové impulzy a řešení

„Jsem velmi rád, že Aliance pro bezemisní budoucnost vznikla. Český průmysl musí dekarbonizovat. Konkurenční výhoda českého průmyslu byla dlouho závislá na domácím levném uhlí. Využívání uhlí v naší ekonomice postupně skončí a my musíme hledat pro náš průmysl nové impulzy. ČEZ oznámil cíl být uhlíkově neutrální do roku 2040. Nebude to lehké, ale tvrdě na tom pracujeme. V rámci naší aliance chceme s ostatními partnery přicházet s těmi nejlepšími řešeními, která pomohou nám v alianci i celému českému průmyslu,“ řekl generální ředitel ČEZ a viceprezident ApBB Daniel Beneš.

Kdo nečeká, získá konkurenční výhodu

„Skupina ČEZ má vlastní cíle dekarbonizace, ale založila také ČEZ ESCO, jehož úkolem je pomáhat českým podnikům a městům a obcím se zaváděním řešení, které jim pomohou modernizovat a ekologizovat jejich energetiku i celý provoz. Dekarbonizace průmyslu je velmi náročná, ale kdo začne dříve, získává konkurenční výhodu oproti ostatním. To je zpětná vazba od našich zákazníků, se kterými jejich dekarbonizační plány řešíme,“ doplňuje generální ředitel ČEZ ESCO a předseda správní rady ApBB Kamil Čermák.

Spolupráce napříč různými obory

Dekarbonizace průmyslových podniků je velkou výzvou pro českou ekonomiku i samotné podniky. Pro úspěšnou modernizaci tuzemské ekonomiky směrem k bezuhlíkovým řešením jsou základní nutností vytvoření prostoru pro spolupráci napříč různými obory a sdílení dobré praxe. Proto pevně věříme, že právě v Alianci získáváme partnera, se kterým můžeme otevřít novou kapitolu diskuze o výhodách i výzvách moderní české ekonomiky založené na většímu podílu obnovitelných zdrojů či využití energeticky účinných technologií,“ říká Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Cesta k efektivní dekarbonizaci

„Aliance pomůže ve sdílení know-how v oblasti snižování emisí, podpoří vznik konkrétních projektů za využití zkušeností a kompetencí členů. Z dotazníkového šetření, které probíhalo v kooperaci se všemi partnery v posledních měsících, jsme již nadefinovali základní segmenty dekarbonizace a zásadní kroky k jejich efektivní dekarbonizaci. Na webu bezemisni.cz tak vzniká popis dekarbonizace z pohledu energetiky, financí, těžkého průmyslu, moderních technologií, stavebnictví, dopravy a veřejné správy,“ doplňuje hlavní partnery ředitelka ApBB Jana Morávková.*

JiT (Zdroj: ApBB)

Posláním Aliance je prosazovat přechod na klimaticky neutrální technologie. Foto archiv/Vodafone

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down