Zábrana přetoků elektřiny z FVE do sítě

V minulém ročníku časopisu jsme v časopisu Energie 21 postupně uvedli principy základních typů malých fotovoltaických elektráren (FVE) – mikrozdrojů s instalovaným výkonem do 10 kW. Při praktickém provozu mikrozdroje je třeba zamezit nechtěným přetokům elektřiny do sítě.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 1/2016.

Většina elektroměrů měří tzv. absolutně, takže sčítá množství elektrické energie na jednotlivých fázích. Proto elektřinu neúmyslně dodanou do sítě elektroměr změří stejně jako elektřinu spotřebovanou a přičte ji ke spotřebě. To je také důvod, proč je třeba vyhnout se neúmyslným přetokům z výrobny elektřiny přes elektroměr do distribuční sítě. Neúmyslně dodanou energii zpět do distribuční sítě totiž zaplatíme v plné výši jako energii spotřebovanou. Přetokům elektřiny lze zbránit dvěma způsoby:

– Vhodným dimenzováním výkonu mikrozdroje FVE: Na základě inventury elektrických spotřebičů potřebných v naší domácnosti nebo kanceláři co do velikosti příkonů elektřiny a doby jejich činnosti provedeme výpočet velikosti instalovaného výkonu mikrozdroje FVE. Tímto způsobem eliminujeme přetoky elektřiny do distribuční sítě v době vhodných podmínek pro činnost naší výrobny elektřiny. Případné velmi malé přetoky elektřiny budou tolerovány.

– Přesměrováním případných přetoků elektrické energie vhodným inteligentním přepínačem do náhradních zátěží. U nás nejznámější a nejpoužívanější zařízení je regulátor Watt Router tuzemského výrobce Solar Controls, s. r. o. Regulátory Watt Router jsou určeny pro optimalizaci vlastní spotřeby pro objekty s instalovanou fotovoltaickou nebo větrnou elektrárnou. Po správné instalaci a nastavení tyto regulátory dokonale optimalizují využití přebytků energie vyrobených vaší FVE nebo VTE. Zařízení tohoto typu existuje několik variant. Nejjednodušší varianta pro jednofázové zapojení mikrozdroje FVE s instalovaným výkonem 10 kW se nazývá Watt Router ECO. Vhodnější je použití pro třífázové zapojení.*

Autor článku: Ing. Milan Tomeš, CSc., TETOM

Obrázky:

Při provozu mikrozdroje je ještě třeba zamezit přetokům elektřiny do sítě, například připojenim inteligentního regulátoru. Zdroj: Solar controls

Programovatelný regulátor Watt Router ECO. Foto archiv/Solar controls a Energie 21

Příklad jednofázového zapojení Watt Router ECO v mikrozdroji FVE . Zdroj: Autor

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *