Zoberme si príklad z Nemecka

Zákon o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE), ktorý v minulých mesiacoch schválil slovenský parlament, neuvažuje s masívnejšou podporou využívania slnečnej energie na výrobu energií a ani jeho celková filozofia nezohľadňuje potrebu rozvíjania overených OZE.

Zákon sa v podstate orientuje iba na biomasu, pričom príklad Nemecka ukazuje, že  najefektívnejšia je podpora kombinovaného využívania všetkých OZE. Informoval o tom Milan Novák, riaditeľ najväčšieho domáceho výrobcu slnečných kolektorov  THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom.

,,Vývoj v energetike Nemecka, najsilnejšej ekonomiky v EÚ a jednej z najstabilnejších vo svete, potvrdzuje, že OZE sú skutočnou a ekonomicky efektívnou alternatívou oproti klasickým energetickým zdrojom, ako je napríklad uhlie a jadro. Kým však dotácie na tieto klasické zdroje sú ukryté a znášajú ich daňoví poplatníci, poplatky za OZE sú vyčíslené na koncových faktúrach pre spotrebiteľov. To vyvoláva celospoločenský odpor a vyvoláva dojem, že OZE nie sú riešením pre budúcnosť. Opak je pravdou a dokazuje to aj príklad Nemecka, kde za jeden rok od odstavenia časti atómových reaktorov množstvo elektrickej energie vyrobenej z OZE narástlo o 42 percent,“ povedal M. Novák.

 

Zvýšenie ceny je primerané

M. Novák poukázal na to, že v roku 2013 dosiahne v Nemecku zvýšenie ceny elektrickej energie z titulu využívania OZE 5,3 ct/kWh. To je pri priemernej cene 26 ct/kWh  približne 20 %. ,,Treba však zdôrazniť, že od zvýšenia ceny elektrickej energie sú oslobodení veľkí priemyselní odberatelia z dôvodu zachovania ich konkurenčnej schopnosti. Ak by sa zvýšenie ceny z OZE rozdelilo rovnomerne na všetkých odberateľov, tak by to bolo iba 2,3 ct/kWh. Podobne ako na Slovensku i v Nemecku energetické koncerny i vplyvné energetické lobby strašia verejnosť s tým, že prechod z konvenčných  na OZE sa nebude dať zaplatiť. Dá sa však preukázať, že z celkového zvýšenia ceny elektrickej energie o 10 ct/kWh, v období rokov 2000 až 2012, sú iba za jednu tretinu zodpovedné OZE. Až dve tretiny zvýšenia je z iných príčin, okrem iného aj v dôsledku zvýšenia cien konvenčných energetických zdrojov,“ povedal M. Novák.

 

Fotovoltika bude lacnejšia

Podľa nemeckej spoločnosti pre slnečnú energiu (DGS), v organizáciách  s vysokou dennou spotrebou elektrickej energie bude fotovoltika v priebehu  2–3 rokov lacnejšia ako nákup z verejnej siete. V rodinných domoch s malými fotovoltickými systémami a akumulátormi sa to dá očakávať do 5–8 rokov. Niektoré scenáre vývoja využitia slnečnej energie hovoria o možnosti dosiahnuť v roku 2050 v Nemecku 200 GW inštalovaného výkonu z fotovoltiky (v súčasnosti je to okolo 30 GW) a 130 GW pri solárnom teple (súčasnosť asi 11,5 GW). V takomto prípade už nebude dôležitá iba cena  fotovoltickej elektrickej energie, ale aj náklady na budovanie prenosových sietí a rezervných kapacít. Prenosové siete boli  v minulosti  budované na prenos prúdu z elektrárne k spotrebiteľovi. Potom však prúd  bude musieť tiecť často i opačne, čo bude klásť na siete nové technické požiadavky.

 

Aj podpora výroby tepla

V Nemecku sa vyvážene podporuje aj výroba tepla z OZE. Podľa štatistiky vydala priemerná nemecká domácnosť v roku 2009 na kúrenie a prípravu teplej vody 911 €, procesné teplo (varenie) 164 €, svietenie a ostatné 393 €. Kúrenie a príprava teplej vody tak predstavovali 62 % výdavkov priemernej nemeckej domácnosti na energie.  S cieľom zvýšiť záujem nemeckej verejnosti o obnoviteľné teplo,  zlepšili sa od 15. srpna 2012 dotačné podmienky pre solárne teplo, biomasu i tepelné čerpadlá  všeobecne a zvlášť pre technicky pokrokové riešenia. Podstatne väčšej podpory sa môžu tešiť aj systémy centrálneho zásobovania teplom využívajúce OZE. Pritom nejde iba o najdostupnejšiu biomasu, ako je to občas na Slovensku, ale hlavne o slnečné kolektory a tepelné čerpadlá.

 

Príklad pro celý svet

,,V súčasnosti sme v Nemecku svedkami obrovského experimentu stručne označeného ako Energiewende, čo je  prakticky realizácia udržateľného zásobovania energiou v sektoroch elektrická energia, teplo a mobilita, a to náhradou konvenčných za OZE pri súčasnom zvyšovaní energetickej efektívnosti. Ak sa to podarí, a to nielen pre rôzne technické problémy, ale hlavne pre odpor energetických monopolov a silných energetických lobby, bude to výhra nielen pre Nemcov samotných, ale ako pozitívny  príklad i pre celý ostatný svet.  Popri nesporných ekologických i ekonomických výhodách ide o zmenu terajšieho centrálneho  zásobovania energiou prostredníctvom energetických  monopolov k decentrálnemu, ktoré má v rukách sám občan,“ uzavrel M. Novák.

 

Red (Zdroj: Thermo|solar Žiar, s.r.o.,  Žiar nad Hronom                            

 

Obrázok:

Zmena energetiky v Nemecku naráža na odpor silných energetických lobby  Foto archív/Ekolist

 

Celý článek je uvěřejněn v čísle 3/13 čsopisu Energie 21.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *