25.09.2022 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zpožděná notifikace komplikuje podporu

Na podzim 2021 schválená novela zákona o podporovaných zdrojích energie č.382/2021 Sb. přinesla celou řadu změn. U podpory elektřiny z KVET to je zejména nově garantovaná doba životnosti 15 let a možnost čerpat podporu na modernizované výrobny. Zpožděná notifikace však komplikuje podporu výroben uvedených do provozu v roce 2022.

Současné vysoké ceny elektřiny a plynu sice potřebu podpory minimalizují, i nadále však bude v systému podpory elektřiny z plynové KVET do 1 MW aplikována meziroční úprava podle změn cen elektřiny a plynu pro zajištění přiměřenosti podpory po celou dobu životnosti. Součástí novely jsou i aukce KVET nad 1 MW, u nich se však zatím s meziroční úpravou aukčního bonusu neuvažuje.

Podmínky pro nárok na provozní podporu modernizované výrobny stanovuje vyhláška o modernizaci výroben elektřiny č. 68/2022 Sb. Do 1 MW bude podpora úředně stanoveným bonusem, podmínkou bude vynaložení min. 80% investice ve srovnání s novou výrobnou, může být až o 15 % nižší, pokud výrobce znaleckým posudkem prokáže, že výrobna elektřiny byla modernizována na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanou výrobnou elektřiny. Nad 1 MW bude podpora aukčním bonusem, podmínkou účasti v aukci bude provedení výměny nebo generální opravy technologických nebo konstrukčních zařízení výrobny elektřiny a provedení dalších úprav výrobny elektřiny kumulativně alespoň v rozsahu vyjmenovaném ve vyhlášce.

Nový model podpory elektřiny z plynové KVET do 1 MW je definován vyhláškou č. 79/2022 Sb. V kategoriích 50–200 kW a 200–1000 kW bude jmenovitý roční projezd 3300 h, celková doba podpory 49 500 h, tedy 15 let. Předpokládáme, že max. roční podporovaný projezd bude podle předchozích vyjádření ERÚ stanoven v cenovém rozhodnutí na 4000 h. U kategorie do 50 kW bude podporovaný projezd 6000 h ročně.

Počínaje rokem 2022 tedy cenové rozhodnutí ERÚ obsahuje samostatně stanovený zelený bonus pro stávající KGJ až do 5 MW v režimu 3000/4400 h (toto rozhodnutí bylo vydáno v řádném termínu v září 2021) a samostatně určený zelený bonus pro výrobny/zdroje do 1 MW uváděné do provozu od 1. 1. 2022. Pro tyto zdroje však cenové rozhodnutí vydáno nebude. Důvodem je, že oproti současnému stavu, kdy na základě zákona POZE ERÚ přímo vydávalo cenová rozhodnutí tak nově MPO bude vydávat na každé tři roky vládní nařízení, kterým stanoví, pro které druhy zdrojů, a v jakém objemu může ERU vydat cenová rozhodnutí. Objemy nových zdrojů budou vycházet z plánovaných cílů rozvoje OZE a KVET podle Národního klimaticko-energetického plánu do roku 2030. U plynové KVET do 1 MW je to sice 30 MW/rok, avšak ve finální verzi Nařízení schváleném následně vládou a zveřejněném ve sbírce zákonů dne 30. 6. 2022 pod číslem 189/2022 Sb.

MPO s ohledem na stále probíhající proces notifikace podpory s Evropskou Komisí stanovilo pro rok 2022 nulové objemy podpory a u malé KVET do 1 MW přesunulo plánovaný objem 30 MW roku 2022 do roku 2023. V roce 2023 je tedy ve schváleném nařízení objem 60 MW.

Plynové turbíny a motory jsou v současnosti významnými relevantními technologiemi pro budoucí zpětnou konverzi zelených plynů na elektřinu a teplo. Dekarbonizace a s tím spojená decentralizace a poptávka po flexibilitě tak dávají i malé plynové KVET velmi dobré vyhlídky do budoucna. V souladu s národním klimaticko-energetickým plánem lze očekávat růst instalovaného výkonu ze současných 450 MW až na téměř 800 MW v roce 2030.

Rozvoj oboru se odráží i v rostoucím zájmu o konferenci Dny kogenerace, která měla v minulém roce  rekordních 170 účastníků. Letošní již 15. ročník pořádá sdružení COGEN Czech 18–19. 10. 2022 již tradičně v hotelu Aquapalace v Čestlicích u Prahy. Více na webu Dny kogenerace.

(Zdroj: COGEN)

Foto archiv/Energie 21

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down