09.09.2021 | 01:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zkvalitnění agropelet přídavkem brambor

Článek přináší informaci o ověření možnosti použití brambor jako pojiva při výrobě topných pelet z jinak prakticky nevyužívaného stonku lnu olejného. Výzkum byl prováděn ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky v Praze (VÚZT) formou experimentální výroby a laboratorních analýz pelet na bázi stonku lnu odrůdy Biltstar. Výroba byla realizována pomocí peletovací linky MGL 200. Jako pojivo byly použity brambory odrůdy Adéla v dávce deseti procent.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 4/2021.

Agropelety mají své propagátory, kteří zastávají názor, že rozumný podíl nevyužívané rostlinné produkce a zbytkových produktů je vhodné energeticky využívat, a šetřit tak spotřebu fosilních paliv. Ale mají i své ortodoxní odpůrce, kteří zastávají názor, že každý gram rostlinné hmoty je nutné sníst nebo vrátit na pole. Přitom je zřejmé, že zdroje použitelných surovin jsou limitně omezeny a oba způsoby využití jsou pouze dvě strany jedné mince. Suroviny je proto třeba efektivně zhodnotit s ohledem na životní prostředí a společenský dopad.

V souvislosti s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů na výrobě energie roste poptávka po palivech na bázi biomasy. Z environmentálního a sociálního hlediska je v tomto ohledu žádoucí použití zbytkové biomasy.

Cílem výzkumu ve VÚZT bylo zjistit vliv přídavku brambor na vlastnosti topných pelet vyrobených ze stonku lnu olejného. Za tímto účelem bylo vyrobeno deset šarží pelet ze lněného stonku bez přidaných brambor a deset šarží pelet z lněného stonku s přidanými bramborami. Obě varianty byly porovnány z hlediska výrobních parametrů a z hlediska mechanických a energetických vlastností.

Pro experimentální výrobu pelet byl použit stonek odrůdy lnu olejného Biltstar. Lněný stonek byl drcen na nožovém drtiči RS 650 (Kovo Novák). Jako pojivo do lisovací směsi byly použity brambory odrůdy Adéla. K přípravě brambor byl použit nůžkový mlýn Retsch SM 300. Homogenizované směsi byly použity pro výrobu pelet na výrobní lince MGL 200 (Kovo Novák), která je vybavena granulačním lisem s horizontální matricí.

Výsledky ukázaly, že brambory  jako pojivo při výrobě agropelet lze použít. Přidání brambor mělo pozitivní vliv hlavně na zvýšení měrné hmotnosti a mechanické odolnosti. Pozitivní účinek byl rovněž zaznamenán z hlediska snižování emisí oxidu uhelnatého.

Brambory jsou celosvětově důležitou plodinou. V podmínkách evropského trhu se však často stávají předmětem nadprodukce a je nutné pro ně najít nepotravinářské uplatnění. Vzhledem k vysokému obsahu škrobu je jednou z možností jejich využití jako pojiva. Ekonomicky výhodný způsob využití brambor v energetickém sektoru je potenciálním způsobem podpory produkce a stability trhu.

(V článku jsou uvedeny výsledky získané v rámci projektu MZe QK21010151 – Získávání rostlinných olejů pomocí moderních metod a Dlouhodobého koncepčního rozvoje organizace č, RO062. Článek byl uveřejněn za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.)

Jiří Souček, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.

Obrázky:

Čistá lněná sláma není pro lisování paliva vhodná. Foto archiv/ Stallgeflüster

Peletovací linka MGL 200. Foto archiv/VÚZT

Pelety ze stonku olejného lnu Biltstar s přídavkem brambor Adéla. Foto archiv/VÚZT*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

'
'

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down