16.03.2023 | 05:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Bez akumulace a flexibility to nepůjde

Evropská komise představila klíčový návrh změn energetického trhu, který reaguje na potřebu vyšší ochrany spotřebitelů před výkyvy cen na trhu s elektřinou. Půjde o rozšíření existujících nástrojů, které mají za cíl umožnění rychlejšího nástupu obnovitelných zdrojů. Asociace pro akumulaci energie (AKU-BAT CZ) na dokumentu oceňuje zejména potřebu využití akumulace energie doplněnou o flexibilní řízení spotřeby. Jde o klíčové rozhodnutí, které stanoví konkrétní závazky na úrovni členských států a zároveň využije nejrychlejšího řešení, které umožní vstup na energetický trh novým technologiím.

Evropská komise vyzývá členské státy, aby zajistily dostatečné investice do nízkoemisních zdrojů, dostatečných skladovacích kapacit pro obnovitelné zdroje a do nástrojů zajišťujících flexibilitu. “Pokud v České republice dojde k implementaci těchto změn, bude to pro energetický trh obrovský krok vpřed,” uvedl výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ Jan Fousek, který je zároveň předsedou představenstva Solární asociace.

Členské státy by nyní měly podporovat akumulaci energie ve svých národních energetických a klimatických plánech a zároveň mapovat potřebu flexibility v elektrizační soustavě každé dva roky s výhledem na dalších alespoň pět let. “Posílení úlohy akumulace energie i flexibility v soustavě vítáme. Česká republika dlouhodobě zaostává za západními státy, ale i např. za Polskem nebo Slovenskem. Zrovna u akumulace či agregátora flexibility jsme v prodlení s transpozicí již více než 2 roky. Je potřeba, aby toto stát co nejrychleji napravil, jinak bude ohrožena stabilita elektrizační soustavy. Věříme, že nyní už snad konečně dojde k posunu,” vysvětlil Jan Fousek.

Podle AKU-BAT CZ je po letech čekání na obzoru i zavedení pojmu akumulace do energetického zákona. Ukládání energie, stejně jako například právě nezávislého agregátora flexibility, má Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ukotvit do českého právního řádu v avizované tzv. Transpoziční novele.

Druhou vážnou bariérou pro akumulaci v Česku je nemožnost stabilizovat elektrizační soustavu bateriemi, které jsou připojené k obnovitelnému zdroji, pokud je tento projekt podpořen jedním z dotačních titulů. Týká se to zejména Modernizačního fondu (MŽP/SFŽP) a Národního plánu obnovy (MPO). Zde jsou na vině naopak evropská pravidla veřejné podpory, kdy se část Evropské komise obává možné překompenzace. „Věříme, že dnes zveřejněný dokument udělá tečku za obavami části Komise z nesouladu s pravidly veřejné podpory (nařízení o blokových výjimkách, GBER) u úložišť energie. Bez akumulace všech forem by bezpečný rozvoj obrovského množství obnovitelných zdrojů nebyl možný,” dodal Jan Fousek.*

(Zdroj: AKU.BAT)

Jan Fousek

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down