MŽP předloží vládě k projednání návrh zákona o ochraně ovzduší a jeho připomínky

 Ministerstvo životního prostředí ve středu předloží vládě k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně ovzduší a další související zákony. Cílem novely je změnit platnou právní úpravu tak, aby co nejlépe odpovídala aktuálním potřebám v oblasti ochrany ovzduší. Meziresortní řízení návrhu zákona skončilo v loni v červnu. Návrh zákona se předkládá vládě k projednání s třemi rozpory, u kterých se nenalezla shoda.

Realizací navrhovaných opatření by se mělo zajistit dosažení nižší úrovně znečištění a zároveň zvýšení funkčnosti, efektivnosti a flexibility státní správy v oblasti ochrany ovzduší. Novela rovněž cílí na naplňování Programového prohlášení vlády, konkrétně části týkající se oblasti ochrany životního prostředí.

Ohlašovací povinnost

Mezi navrhovanými změnami je například zavedení povinnosti ohlašování výsledků kontinuálního měření emisí, změny u programů zlepšování kvality ovzduší, aby byly účinnější, nová legislativa u postupů při smogových situacích, komplexně revidovaná legislativa přestupků a nové nastavení právní úpravy nízkoemisních zón za účelem jejich zefektivnění, včetně zavedení nového informačního systému nízkoemisních zón. Meziresortní připomínkové řízení k danému návrhu zákona bylo zahájeno 3. května 2023 a ukončeno 1. června 2023. Všechny připomínky byly řádně vypořádány a téměř u všech zásadních připomínek bylo dosaženo shody. Návrh zákona se předkládá vládě k projednání se třemi rozpory.

Spory a rozpory

Jedním z důvodů k projednání je rozpor s ministerstvem průmyslu a obchodu a Svazem průmyslu a dopravy ČR a nesouhlas Hospodářské komory ČR ohledně navrhované úpravy minimálních vzdáleností mezi stacionárním zdrojem a stanovenými plochami vymezenými v územním plánu. Důvodem pro doplnění této nové právní úpravy je skutečnost, že podmínky provozu a emisní limity nemohou z objektivních příčin postihnout veškeré okolnosti. Chybí pro zajištění dostatečné ochrany před znečišťováním v těsné blízkosti stacionárních zdrojů.

Další připomínku vznesl veřejný ochránce práv, který nesouhlasí s vypuštěním speciální právní úpravy, a tím pádem účasti ekologických spolků v řízení o povolení provozu. Trvá na tom, aby jako účastníci řízení byly v zákoně o ochraně ovzduší explicitně uvedeny minimálně ekologické spolky.

Rovněž nebylo dosaženo shody na vypořádání připomínky Hospodářské komory ČR, v níž požaduje, aby byla stávající výjimka pro pohonné hmoty v postavení státních hmotných rezerv z povinnosti snižovat emise skleníkových plynů zachována pouze pro Armádu ČR a jednotky NATO. Komora argumentuje zejména tím, že tato výjimka je nesystémová, významně deformuje trh a zakládá nerovné postavení soutěžitelů. Ministerstvo považuje připomínky za neopodstatněné.

ev /Zdroj: ČTK/*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down